Дума Описание
даракчия мн. даракчии, м.
Лице, което работи на дарак (в 1 знач.).
// прил. даракчийски, даракчийска, даракчийско, мн. даракчийски.