Дума Описание
даракчийница мн. даракчийници, ж.
Работилница, в която е монтиран дарак за влачене на вълна, памук и др.