Дума Описание
дарак мн. дараци, (два) дарака, м.
1. Машина с валяци, снабдени със зъбци, която се използва за влачене на вълна, памук, лен и др.
2. Сграда, в която има такава машина.