Дума Описание
данъкоплатец мн. данъкоплатци, м.
Гражданин на страна, който плаща данъци. Не всички данъкоплатци са се издължили навреме.