Дума Описание
данък мн. данъци, (два) данъка, м.
Определена със закон сума, която се изплаща на държавните органи. Данък върху общия доход. Данък добавена стойност.
// прил. данъчен, данъчна, данъчно, мн. данъчни. Данъчен служител. Данъчна система. Данъчни власти.
• Плащам данък (на нещо). Разг. Не мога да се освободя от някакво влияние, понасям последиците от нещо.
• Не плащам данък обществено мнение. Разг. Не се съобразявам с мнението на останалите за поведението ми.