Дума Описание
дано част.
1. За изразяване на желание. Дано успееш!
2. Съюз. Въвежда подчинено изречение за цел. Ще пътувам до там, дано го срещна.