Дума Описание
данни само мн.
1. Необходими за извод или решение сведения. По официални данни.
2. Свойства, качества, притежавани от някого, които позволяват успешната му изява. Гласови данни.