Дума Описание
данайски (по гр. собств. Danaos 'Данай' - основал царството на данайците (гърците)
Отнасящ се до данайците (Гърците)
• данайски дар - предателски дар (по подобие на Троянския кон).