Дума Описание
дамски дамска, дамско, мн. дамски, прил.
1. Който се отнася до дама, (в 1 знач.).
2. Който е предназначен за жени. Дамско облекло.
3. Който се отнася до обслужване на жени. Дамски шивач.
4. Който се състои от жени. Дамско общество.
• Дамско сърце. Градинско цвете с подобни на сърце цветове.