Дума Описание
дамоклев дамоклева, дамоклево, мн. дамоклеви, прил.
• Дамоклев меч. Непосредствена, надвиснала голяма опасност.