Дума Описание
дамно (лат. damnum 'щета')
Фин. Загуба от продадени под курса ценни книжа.