Дума Описание
дамнификация (по лат. damnum 'щета' + facio 'правя, причинявам')
Фин. Причиняване на имуществена загуба.