Дума Описание
дамгосвам дамгосваш, несв. и дамгосам, св.
1. Какво/кого. Поставям отпечатък, дамга. Дамгосаха всички свои коне.
2. Прен. Разг. Кого. Нарочвам за някакъв, набеждавам.
3. Разг. Какво. Изцапвам, правя на петна.