Дума Описание
дамаскиня (по собств. Damask, град в Сирия)
В съчет. сабя дамаскиня (в юнашките народни песни) - остра сабя от дамаска стомана.