Дума Описание
дамаскин мн. дамаскини, (два) дамаскина, м.
1. Религиозен сборник с поучителни слова.
2. Проповед, на която се чете такова слово.
// прил. дамаскински, дамаскинска, дамаскинско, мн. дамаскински. Дамаскинска книжнина.