Дума Описание
дамазлък само ед. Разг.
1. Нещо, което е домашно производство, а не купено.
2. Животно за разплод. Ще оставя най-хубавата овца за дамазлък.