Дума Описание
дама мн. дами, ж.
1. Интелигентна, представителна или добре облечена жена. Светска дама.
2. Госпожа, жена. Моля всички дами да седнат.
3. Жена, която танцува с някого. След танца изпрати дамата си до мястото ѝ.
4. Карта за игра с изображение на жена; мома. Дама купа.
5. Шахматна фигура, която има най-големи възможности за движение по игралното поле; царица.
дама само ед.
1. Вид игра за двама с фигури в два цвята, които се подреждат и движат върху плоскост с начертани четириъгълници.
2. Вид детска игра, при която се хвърля камъче в начертани полета и се скача в тях по определена схема.