Дума Описание
далтонизъм само ед.
Недостатък на зрението, изразяващ се в неспособност да се различават някои цветове, предимно червеният и зеленият.