Дума Описание
далновиден далновидна, далновидно, мн. далновидни, прил.
1. Който предусеща развитието на нещо в бъдещето. Далновиден човек.
2. Който е съобразен с предвиждане на по-нататъшни събития. Далновидна политика.
// същ. далновидност, далновидността, ж.