Дума Описание
дали част.
1. За изразяване на несигурност, колебание, съмнение. Дали ще я позная?
2. Съюз. Въвежда подчинени допълнителни или определителни изречения. Попитах го дали те е виждал. Въпросът дали ще дойда, е ненужен.