Дума Описание
далечина само ед.
Далечно място, далечно пространство. В далечината се издигаха планинските върхове.