Дума Описание
далече нареч.
1. На голямо разстояние. Тя живее далече от нас.
2. Преди или след много време. Рожденият ми ден не е далече.
3. За означаване на липса на чувства, разбиране или намерение за нещо. Той е далече от големите идеи на епохата.
4. Много повече, в по-голяма степен. Той е далече по-добър лекар.
• Не виждам по-далече от носа си. Не прониквам в същността на нещата, ограничен съм.
• Не падам по-далече. Не се различавам съществено от някого, приличам си с него.
• Отивам/стигам далече.
1. Преуспявам, напредвам.
2. Прекалявам с думи или дела.