Дума Описание
далекогледство само ед.
Дефект на зрението, при който се виждат ясно отдалечени предмети, а не се различават близките обекти.