Дума Описание
дал далът, дала, мн. далове, (два) дала, м.
Диал. Клон на дърво.