Дума Описание
дактилоспазъм (по гр. daktylos 'пръст' + спазъм)
Мед. Гърч на пръстите.