Дума Описание
дактилоскопия само ед.
Спец. Дял от криминалистиката, при който се използват методи за установяване на личността по отпечатъци от пръстите.