Дума Описание
дактилология само ед.
Спец. Водене на разговор чрез използване на ръчната азбука на глухонемите.