Дума Описание
дактилография (по гр. daktylos 'пръст' + -графия)
1. Крим. Наука за разпознаване отпечатъците на пръстите.
2. Техника за писане на пишеща машина.
//същ. дактилограф.