Дума Описание
дактилограма (по гр. daktylos 'пръст' + -грама)
Крим. Отпечатък на пръсти.