Дума Описание
дактил само ед.
Спец. В литературата — трисрична стихотворна стъпка с ударение върху първата сричка.
// прил. дактилен, дактилна, дактилно, мн. дактилни. Дактилна рима.
// прил. дактиличен, дактилична, дактилично, мн. дактилични.