Дума Описание
дайре мн. дайрета, ср.
Ударен музикален инструмент от опъната върху дървен обръч кожа с металически пластини или звънчета отстрани.