Дума Описание
дажба мн. дажби, ж.
Определено количество от нещо, обикн. храна, което се отпуска по установени норми. Дневна дажба.
// прил. дажбен, дажбена, дажбено, мн. дажбени. Дажбено хранене.