Дума Описание
даденост дадеността, мн. дaдености, ж.
Това, което съществува, налично е; обективна действителност. Природни дадености.