Дума Описание
дадаизъм (фр. dadaisme по dada 'конче' на детски език, случайно избрана в речника дума от основателите)
Изк. Предшестващо сюрреализма модернистично течение в литературата и живописта (1916-1924), опълчващо се срещу традиционализма, условностите и войната чрез средствата на абсурда.
// същ. дадаист.