Дума Описание
давност давността, само ед., ж.
1. Спец. Срок. след изтичане на който се губи или придобива някакво право. За престъпления срещу човечеството няма давност.
2. Отдалеченост по време на възникване или създаване на нещо.