Дума Описание
давам даваш, несв. и дам, св.
1. Какво, на кого/ какво. Поднасям нещо на някого, за да го вземе. Дадох парите на майка си.
2. Какво, на кого/какво. Предоставям за ползване. Давам стаята под наем.
3. Разг. Какво. Представям, излъчвам, показвам. Кой филм дават в киното днес?
4. Разг. На кого. Определям възраст. Колко години ѝ даваш?
5. Позволявам, разрешавам нещо да се извърши. Не давам да го биете!
6. Разг. Продавам. Много скъпо давате доматите.
7. Разг. Определям или плащам някаква цена. Колко даваш за този апартамент?
8. Съобщавам, казвам. Дадох му адреса си.
9. Устройвам, уреждам, провеждам. Давам прием.
10. Пораждам, отделям, нося. Някои крави дават много мляко. Ябълката дава плод всяка година.
11. Възлагам, връчвам. Дадоха ни три задачи за домашна работа.
12. В съчетание със съществително име — действие според значението на съществителното. Давам отговор (отговарям). Давам съвет (съветвам). Давам подслон (подслонявам).
13. Жарг. За жена - приемам предложение за полов акт.