Дума Описание
даалия мн. даалии, м.
1. Истор. Член на размирническа мохамеданска орда по време на феодализма.
2. Диал. Планински жител в Родопите.