Дума Описание
да част.
1. За изразяване на подбуда, подкана, заповед. Да дойдеш, чу ли?
2. За изразяване на желание; нека. Да си жив и здрав, че ми помогна!
3. За изразяване на укор, недоволство, негодувание. Да не си дошъл толкова късно!
4. За изразяване на съмнение, несигурност. Да тръгвам ли?
• Нека да. За образуване на повелително наклонение. Нека да влезе!
• Да не би да. За изразяване на възможност, предположение. Да не би да е забравил за срещата ни?