Дума Описание
гощавка мн. гощавки, ж.
Гощаване; храната, с която гощаваме.