Дума Описание
готован мн. готовановци, м.
Разг. Пренебр. Човек, който не се труди, а живее наготово, като използва другите.