Дума Описание
гилдия мн. гилдии, ж.
Организация, сдружение, съюз на лица от една професия за защита на професионалните им интереси. Адвокатска гилдия. Търговска гилдия.