Дума Описание
гещалтпсихология (нем. Gestalt-psychologie по Gestalt 'образ' + психология)
Псих. Направление в психологията от началото на XX в., което разглежда цялостния характер на възприятието като първично дадено качество на съзнанието, без да е обективно детерминирано.