Дума Описание
гето мн. гета, ср.
1. Градски квартал, населен с непривилегирован социален слой или с хора, дискриминирани по расов или религиозен принцип. Циганско гето.
2. Пренебр. Неблагоустроен краен градски квартал.