Дума Описание
гетинакс само ед.
Спец. Електроизолационен пластичен материал от хартиени слоеве, напоени със синтетична смола.