Дума Описание
герундив (лат. gerundivum)
Грам. Бъдеще страдателно причастие - с оттенък на необходимост (в латински език).