Дума Описание
геронтология само ед.
Спец. Дял от медицината за промените в строежа и функциите на човешкия организъм в старческа възраст.