Дума Описание
геронт (гр. geron, -ontos)
Ист. Старейшина - член на съвета на старейшините в Спарта.