Дума Описание
геройство мн. геройства, ср.
1. Поведение, постъпка на герой; героизъм.
2. Ирон. Поведение, постъпка на човек, който иска да се покаже като герой, иска да демонстрира сила и храброст.