Дума Описание
герой героят, героя, мн. герои, м.
1. Човек, който е проявил смелост, храброст, изключителна доблест.
2. Спец. В литературата и изкуството - действащо лице в литературно произведение, филм и под. Литературен герой. Положителен герой.
// прил. геройски, геройска, геройско, мн. геройски (в 1 знач.).