Дума Описание
героичен героична, героично, мн. героични, прил.
1. Който проявява героизъм.
2. Който е изпълнен с героизъм. Героична борба.